[Løsning] The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG

Enkel feilretting "The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key” som vises når du prøver å oppdatere pakker på Debian-systemer.

Err:10 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
Fetched 14.1 kB in 1s (14.5 kB/s)
Reading package lists... Done
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.sury.org/php bullseye InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
W: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/dists/bullseye/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Denne feilen forhindrer også at pakker oppdateres på Debian-servere med WordOops. (wo stack upgrade).

Relatert: Hvordan installere og konfigurere LEMP på Debian 12

The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key

Denne feilen oppstår fordi sury.org endret den digitale signaturnøkkelen for Debian, og for å fikse problemet må du laste ned den nye nøkkelen.

apt-key adv --fetch-keys https://packages.sury.org/php/apt.gpg

Etter å ha kjørt denne kommandoen, kan du oppdatere alle Debian-pakkene:

apt update && apt upgrade

De som bruker WordOps vil kjøre kommandolinjen:

wo stack upgrade

Alt vil fungere uten problemer med å oppdatere pakker på Debian.

Teknologiinteressert, jeg skriver med glede på StealthSettings.com siden 2006. Jeg har bred erfaring med operativsystemer: macOS, Windows og Linux, samt programmeringsspråk og bloggplattformer (WordPress) og for nettbutikker (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

Hvordan » Linux » [Løsning] The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG
Legg igjen en kommentar