Løs SSH Error i Terminal & Linux: client_loop: send disconnect: Broken pipe

linux sysadmin Helt 1

Den sikreste tilkoblingen til en ekstern server er gjennom en SSH (Secure Shell) kryptografisk nettverksprotokoll. Et vanlig problem administratorav servere eller de som oppretter tilkoblinger via SSH via Terminal eller Putty, er den plutselige frakoblingen fra økten med meldingen: "client_loop: send disconnect: Broken pipe". Mest... Les mer