Nekt tilgang til IP Spammer

81.95.146.227. Fra denne IP-en klarer flere spam-roboter å legge inn et gjennomsnitt på over 1500 kommentarer per ...