How-To & Tips - om morgenen

7: 36

Selv 07: 37, og jeg fikk fremdeles ikke det. Jeg sitter foran 2, og jeg prøver å starte ...