Hva det er og hvordan vi sletter sidenfile.sys (Bytt File) i Windows 10

Tidligere har vi snakket om denne systemfilen, i noen optimaliserings- og forbedringsveiledninger Windows. Hva er sidefile.sys og hvor denne sidefilen liggerfile.sys er en systemfil utviklet av Microsoft for alle operativsystemer Windowsinkludert Windows 10. Denne filen tilhører systemets virtuelle minne. Les mer

Hvordan rengjøre virtuelt minne (sidefile.sys) på hver avslutning [Windows optimalisering]

Virtuelt minne er en systemfil (sidefile.sys) som Windowsul bruker den til å lagre data eller filer som brukes av brukeren på et gitt tidspunkt. Vanligvis sidestørrelsefile.sys bestemmes av hvor mye RAM som er installert i datamaskinen (ved 512MB RAM, sidefile vil ha 768 MB, på 1 GB RAM, sidefile vil ha 1,5 GB ... Les mer