Hvordan og tips - legg til SkyDrive til Send til-menyen