How-To & Tips - Legg til dvalemodus for å vinne + X-menyen