[FIX] Nginx start mislyktes 7 CentOS - Nginx [dukke] open () "banen" mislyktes (13: Permission denied)

Når det gjelder å administrere webservere, kan det oppstå mange ubehagelige overraskelser. Spesielt når du flytter fra en eldre eldre versjon av et operativsystem til en ny. Vsalable for begge Ubuntu og etter CentOS.

Fra CentOS 5 til 7 CentOS mange ting har forandret seg til det bedre. Fokus har vært på sikkerhet og stabilitet. For en nybegynner linux, eller for en bruker som ikke er klar over hva som er nytt om servere og tjenester som er spesifikke for administrasjon web hosting, kan små nyheter gi deg hodepine.

En av de vanligste feilene som oppstår når du installerer LEMP (Linux, NGINX, MySQL, PHP) sikkerhets- og servicetillatelser installert på CentOS 7 operativsystemet.

Unnlatelse av å starte NGINX-tjenesten selv om alt ser ut til å være godt konfigurert når det gjelder PHP-FPM og NGINX.


restart nginx
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.

Vi har følgende detaljer i status, men de hjelper oss ikke mye.

systemctl status nginx.service
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2019-03-08 06:57:41 UTC; 17s ago
Process: 4405 ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4704 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4766 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 4764 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4706 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mar 08 06:57:40 srv.xsystem.dev systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: [emerg] open() "/srv/www/web.dev/logs/access.log" failed (13: Permission denied)
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev nginx[4766]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Mar 08 06:57:41 srv.xsystem.dev systemd[1]: nginx.service failed.

Vi forstår imidlertid at tilgang til tjenesten "nginx" blokkerer operasjoner på CentOS 7.

Problemløsning "nginx: [fremvoksende] åpen ()" bane "mislyktes (13: Tillatelse nektet)"

Sikkerhetsforbedret Linux (SELinux) er en modul som oftest kommer med installasjonen av CentOS 7 eller andre Linux-distribusjoner. Denne modulen tilbyr flere kontrollverktøy og kontrolltilgang på servernivå, å være en god vakt når det gjelder sikkerhet og integritet. Men kan begrense rettighetene til viktige tjenester og applikasjoner, installert på systemet.

Den enkle løsningen på problemet ovenfor er å deaktivere SELinux.

Slik deaktiverer SELinux på CentOS 7

1. Først av alt, sjekk om denne modulen er aktivert på systemet ved å utføre kommandoen “sestatus”.

SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Max kernel policy version: 31

2. Hvis tjenesten er aktivert, kjør kommandolinjen: "setenforce 0", og gå deretter og rediger filen “/etc/selinux/config”.
Her angir du: SELINUX=disabled.

3. Når du har lagret filen ovenfor, starter du serveren på nytt.

Alt skal fungere greit.

[FIX] Nginx start mislyktes 7 CentOS - Nginx [dukke] open () "banen" mislyktes (13: Permission denied)

Om forfatteren

Stealth

Lidenskapelig opptatt av alt som betyr gadget og IT, jeg skriver med glede på stealthsettings.com fra 2006 og jeg elsker å oppdage nye ting med deg om datamaskiner og macOS, Linux-operativsystemer, Windows, iOS og Android.

Legg igjen en kommentar